Dag 91: Mijzelf de Schuld Geven

Deze blog-post is een vervolg op:
Dag 88: Waarom Kan mijn Paard niet Eeuwig Leven?
Day 89: Iemand Verliezen aan Kanker
Dag 90: Relaties en Afhankelijkheid

Als en wanneer ik zie dat ik reageer in angst wanneer ik hoor dat iemand zal sterven/moet sterven - dan stop ik dan adem ik - ik realiseer mij dat ik angst om te verliezen en angst voor de dood ervaar - en dus, ik verbind mijzelf ertoe om mijzelf te stabiliseren en te ademen, de dood te omarmen en te kijken naar hoe zaken praktisch moeten worden georganiseerd.

Als en wanneer ik zie dat ik reageer in angst om iemand te verliezen - dan stop ik, dan adem ik - ik realiseer mij dat ik een deel/aspect van mijzelf in de andere persoon heb geprojecteerd en gedefinieerd - en dus, ik plaats mijzelf als een en gelijk met de persoon en realiseer dat alles wat ik denk van mij bestaat in de ander eigenlijk deel maakt van mijzelf en ik aanvaard het in en als mijzelf.

Als en wanneer ik zie dat ik mij schuldig voel omdat iets gebeurt op een manier dat ik niet had kunnen voorkomen - dan stop ik, dan adem ik - ik realiseer mij dat het schuldgevoel een vorm van zelf-medelijden is - een automatische manier om mijzelf slechter te voelen dan nodig en dus, ik verbind mijzelf ertoe om het schuldgevoel los te laten en door het hele gebeuren heel te lopen en op een praktische manier te kijken of er iets was dat ik anders had kunnen doen om van te kunnen leren zodat hetzelfde zich niet opnieuw voordoet in de toekomst.

Als en wanneer ik zie dat ik het persoonlijk neem wanneer er iets gebeurt met een ander - dan stop ik, dan adem ik - ik realiseer mij dat wat er ook gebeurt het nooit persoonlijk is en dat het mijn verantwoordelijkheid is om te identificeren wat mijn rol was in het manifesteren van het gebeuren en dit punt te corrigeren - maar dat het mij niet definieert - en dus, ik verbind mijzelf ertoe om mijzelf niet te definiëren in relatie tot het gebeuren en op een praktische manier te kijken naar hoe ik geparticipeerd heb in het manifesteren van het gebeuren en dit te corrigeren in en als mijzelf.
Enhanced by Zemanta

0 comments: