Day 111: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 6 - Ware Liefde HergedefinieerdWat voortkwam uit de vorige blog is dat het woord ‘Liefde’ moet hergedefinieerd worden, zodat het niet langer gedefinieerd is in eigenbelang. Voor context - lees eerst:


 
Hoe heb ik het woord ‘Liefde’ tot nu toe geleefd?

Ik heb het ervaren als een antwoord op mijn verlangen om vervuld en gelukkig te zijn. Ik ervaarde liefde als iets waar ik naar op zoek moest en dat mijn leven slechts successvol en zinvol zou zijn eenmaal ik ware liefde had gevonden. Ik ervaarde liefde als een ‘hoge’ en ‘opgewonden’ energie en een gevoel van afhankelijkheid of ‘verbondenheid’ – waarbij ik niet meer enkel een persoon op mezelf ben, maar verbonden en verwoven ben met een andere persoon. Ik ervaarde liefde als een warmte, al seen troost bijna.


Hoe is Liefde gedefinieerd in het woordenboek?

lief·de (de; v; meervoud: liefdes, liefden)

1. warme genegenheid: tussen die twee was het liefde op het eerste gezicht; (de) liefde bedrijven seks hebben

2. oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op: liefde voor de kunst

3. voorwerp van liefde: zijn eerste liefde


Welke geluiden kan ik identificeren in het woord?


Lief
Liegde
Lyrisch
Lieg verder
Verlies
Vieren
Leefde
Lef
Leve
Luddevudde


Houdt mijn huidige definitie van Liefde een positieve lading?

Ja – Wanneer ik op zoek ben naar liefde, is een positieve ervaring van ‘hoop’ – hoop dat alles beter wordt eenmaal de liefde is gevonden. Er is ook een ervaring van opwinding.

Wanneer ik dacht liefde gevonden te hebben, was er positieve elatie, een gevoel van innigheid en genegenheid, van warmte en gelukkigheid, van troost en van tevredenheid. (Lol – klinkt bijna als poezie)


Houdt mijn huidige definitie van Liefde een negatieve lading?


Ja - Wanneer het lang duurde om ‘liefde’ te vinden – werd ik chagrijnig, gefrustreerd, bitter, ongeduldig, angstig en zelfs depressief.

Wanneer liefde ‘wegvalt’ – is er weerom frustratie, bitterheid, depressie, woede, verdriet en het gevoel van verlies en falen.


Creatief Schrijven

Liefde is de expressie van het behandelen van een ander op dezelfde manier als ikzelf zou behandeld willen worden. Liefde is dan niet langer afhankelijk van een bepaalde person of een bepaald moment, maar staat meer als een principe dat kan geleefd worden in elk moment met elke persoon, ongeacht wat ik van die persoon denk of hoe ik me voel ten opzichte van die persoon. Hierin is het belangrijk dat ik ook specificeer hoe ikzelf behandeld zou willen worden:
- Met respect
- Met zorg en zorgvuldigheid
- Met begrip
- Met geduld
- Met verantwoordelijkheid
- Met ondersteuning
- Met gezond verstand
- Met meedogenloosheid voor mijn zelf-oneerlijkheden
- Met rechtuitheid
- Met integriteit
- Met geven en ontvangen
- In gelijkheid

Hierin gaat liefde verder dan de relatie met mijzelf en verder dan directe interactie met andere personen – het gaat om iedereen – dus niet ‘het behandelen van EEN ander’, maar het behandelen van ELK EEN’. Hierin strekt de expressie van liefde veel verder dan mijn directe omgeving, maar heeft te maken met een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat eenieder door elk ander op dezelfde manier behandeld wordt. Hiervoor moeten bepaalde zaken veranderen in hoe de wereld gestructureerd is – met betrekking tot politiek, economie, criminologie, psychologie, ecologie, onderwijs, sociologie en wetenschap in het algemeen.

Opdat liefde kan bestaan moet angst verwijderd worden, moet de neiging van het plaatsen van eigen-belang voor wat best is voor iedereeen verwijderd worden, moet hebzucht verwijderd worden, moet hatelijkheid verwijderd worden, moet exploitatie verwijderd worden.


Definitie


Dus, liefde is het behandelen van elke levensform:
- Met respect
- Met zorg en zorgvuldigheid
- Met begrip
- Met geduld
- Met verantwoordelijkheid
- Met ondersteuning
- Met gezond verstand
- Met meedogenloosheid voor mijn zelf-oneerlijkheden
- Met rechtuitheid
- Met integriteit
- Met geven en ontvangen
- In gelijkheid
... en dus impliceert actie – om te werken naar het verwijderen van al wat leven beschadigt en vernielt, opdat eenieder het best mogelijke leven leeft – waarbij er niet langer een bezwaar bestaat om met eendert wie mijn leven in te ruilen – want ik weet dat elk leven dat wordt geleefd de moeite waard is om te leven.

Enhanced by Zemanta

0 comments:

Dag 110: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 5

Deze blog-post is een vervolg op:
Dag 106: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 1
Dag 107: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 2
Dag 108: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 3
Dag 109: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 4

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om naar liefde te zoeken in moederschap.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om naar liefde te zoeken in de relatie en band tussen moeder en kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te geloven dat liefde voor een kind puur is omdat je niet kiest of je van je kind houdt – je houdt van het kind omdat het jouw vlees en bloed is, omdat het jouw bloed is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om het idee dat als iemand je kind is en jouw vlees en bloed is – je automatisch van het kind houdt en dat dit soort liefde de enige pure, ware liefde is die bestaat.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te geloven dat het normaal is dat familie-leden mekaar meer liefhebben dan niet-familie-leden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om liefde afhankelijk te maken van bloed-band en familie-verwantschap.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te geloven dat de enige liefde die echt, waar, en puur is – de liefde is waar je niet voor kiest maar waar je in geboren wordt of waar je geboorte aan geeft.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat ik de geboorte van een kind nooit zag of beschouwde als wat het was met betrekking tot wat er zich op fysiek vlak in een vrouw haar lichaam afspeelt en wat er zich op fysiek vlak in het kind zijn/haar lichaam afspeelt – maar om geboorte geven te beschouwen als het moment waarop je geboorte geeft aan pure liefde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te verwachten dat mijn kind mij onvoorwaardelijk liefheeft.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om het idee dat een kind zijn/haar moeder liefheeft enkel en alleen omdat het zijn/haar moeder is te aanvaarden als ‘normaal’ en ‘hoe dingen nu eenmaal zijn’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te geloven dat de relatie tussen kind en moeder gegarandeerd een innige, intieme en liefdevolle relatie is en dat daar niets tussen kan komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aavaard om in te zien dat mijn verlangen om een kind te hebben afstemt van mijn verlangen om ware/pure/onvoorwaardelijke liefde te ervaren en te ‘hebben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te verlangen om een kind te hebben zodat ik ware/pure/onvoorwaardelijke liefde kan ervaren, ‘hebben’ en ontvangen van mijn kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn kind voor dat het zelfs nog maar geboren of verwekt is – tot de slaaf van mijn wil te maken – waarbij de enige reden voor zijn/haar bestaan is om mij gelukkig te maken en mij een gevoel/ervaring van vervulling te geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te verlangen naar gelukkigheid en vervulling en gelukkigheid en vervulling te definieren in het ontvangen van pure/ware/onvoorwaardelijke liefde van een kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om een kind te willen hebben uit zelf-belang.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aavaard om in te zien dat kinderen groot worden en dat de pure/ware/onvoorwaardelijke liefde van een kind wegwatert naargelang het kind ouder wordt – waarbij het kind meer en meer gaat opstaan tegenover zijn/haar ouders, omdat hij/zij gaat inzien dat ouders niet altijd weten wat het beste is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijzelf af te scheiden van geluk door het te zoeken en definieren in en als een kind/een relatie met een kind, buiten mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijzelf aft e scheiden van liefde door het te zoeken en definieren en en al seen kind/een relatie met een kind, buiten mijzelf

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat ik mijzelf niet vervuld voel omdat ik mijzelf in kleine delen heb opgesplitst en al die delen heb weggestopt in verscheidene ideeen, concepten, ideeen en relaties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat ik de enige ben die mijzelf kan vervullen door al de delen van mijzelf weer in mijzelf te halen en te aanvaarden, uit te drukken en leven als mijzelf.


Wordt Vervolgd.
Enhanced by Zemanta

0 comments:

Dag 109: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 4

Deze blog-post is een vervolg op:
Dag 106: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 1
Dag 107: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 2
Dag 108: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 3

In de laatste relatie had ik mijn verwachtingen op een laag pitje gezet. Ik wou me niet verliezen in verliefdheid om dan teleurgesteld te zijn, maar aan de andere kant wou ik ook echt wel genieten van het hele gebeuren. Dus hier was de liefdes-ervaring dan weer anders - het was een Liefde als Onverschilligheid - lol. Ik ervaarde het als 'als het iets wordt, mooi - als het niets wordt, dan maakt het mij ook niet uit.' En weerom, na een vrij korte periode maakte hij het uit. Ik ging weer door een teleurstelling, maar kon het vrij snel loslaten, want ik had mezelf niet sterk geinvesteerd in de relatie - dus ik voelde niet dat ik veel verloor.

Tegen dan was ik al redelijk gedesillusioneerd met betrekking tot het kunnen vinden van 'de ware' of 'ware liefde' - of, ik gaf het idee op dat ik het zou kunnen vinden met een man, want een voorwaarde voor de 'perfecte match', in mijn ogen, was dat de partner een perfecte persoon was - iemand waar ik geen fout in kan vinden. En ik besefte dat ik dat niet zou vinden. Elke persoon - hoe perfect hij in de eerste indruk lijkt, gaat na een tijdje karakteristieken vertonen die ik niet wou aanvaarden in een partner. En ik veronderstelde dat het omgekeerde ook geldde, dat een ander altijd een indruk van mij zal hebben in het begin dat veel wenselijker is dan wie ik werkelijk ben - en dat, wanneer ze me na een tijdje leren kennen, ze hetzelfde meemaken, waarbij teleurstelling zich de kop gaat opspelen, want ik was niet de perfecte vrouw die ze dachten dat ik zou kunnen zijn.

Dus - liefde zoals het werd afgebeeld in films en TV-series was voor mij 'debunked' - iets dat enkel in films en series en sprookjes bestaat. Toch was er nog steeds een hunker naar liefde - en waar ik die liefde nog steeds dacht te kunnen vinden - was in moederliefde - liefde voor een kind.

Ik redeneerde dat liefde voor een kind puur is - want je kiest niet of je je kind liefhebt - je houdt van je kind, want het is jouw vlees en bloed - het is jouw kind. Maar wat meer is - ik wilde de onvoorwaardelijke liefde van een kind voor zijn of haar moeder ervaren. Iemand die je liefheeft ongeacht wie je bent - want je bent zijn/haar moeder - het kind houdt van je. Die innige en intieme relatie tussen moeder en kind - daar, dacht ik, kon niets tussenkomen.

Lol - ik had zelfs het idee of plan ontwikkeld dat ik een man zou zoeken - geen perfecte man - gewoon iemand waar ik gevoelens voor had en die ik kan uitstaan, om dan een gezin te kunnen starten met kinderen. En dan, wanneer ik 40 was, ofzo, te scheiden en misschien een vrouwelijke partner te zoeken - lol. Ik had nooit gevoelens voor vrouwen, maar ik kon altijd beter met vrouwen overweg. Dus, ik dacht dat het aangenamer zou zijn om de rest van mijn leven met een vrouw door te brengen - lol.

Wordt Vervolgd.
Enhanced by Zemanta

1 comments:

Dag 108: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 3

Deze blog-post is een vervolg op:
Dag 106: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 1
Dag 107: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 2

Ik ga verder met de serie 'Op Zoek Naar Ware Liefde' waarin ik verderga met het onderzoeken van mijn verlangen naar ware liefde dat deel uitmaakt van mijn verlangen naar moederschap.

Nadat ik Liefde als Verbeelding en Liefde als Passie had uitgeprobeerd, heb ik bewust mijn aanpak veranderd. Mijn derde relatie startte ik zonder echt gevoelens te hebben voor de kerel. Het was meer een berekende beslissing. Ik had een reeks karakteristieken die ik wou zien in mijn partner en toen ik mijn derde partner voor het eerst ontmoette, was het alsof ik een 'checklist' in mijn hoofd had toen ik tijd met hem doorbracht. En terwijl we mekaar leerden kennen, ging ik dan telkens karakteristieken aanvinken op de lijst als ik dacht dat hij beantwoordde aan die karakteristieken.

Toen ik dacht dat hij aan voldoende karakteristieken als criteria beantwoordde, labelde ik hem als een potentiele partner. Toen hij interesse toonde, overwoog ik of ik het een kans wou geven en besliste om dat te doen. De relatie kwam vrij traag op gang, maar dat verwachtte ik aangezien ik geen sterke gevoelens had. Ik hoopte dat des te beter ik hem leerde kennen en des te meer tijd ik met hem spendeerde, des te meer mijn gevoelens voor hem zouden groeien. Ik plaatste gevoelens op een lagere tree van belangrijkheid. Na mijn ervaring met mij vorige partner was mijn focus meer op: of onze interesses dezelfde waren, of het realistisch zou zijn om samen een leven te leiden, of we een 'match' waren wat onze persoonlijkheden betreften, wat onze waarden en passies betreften, enz.

Alles leek goed te gaan en ik had plezier in het verkennen van het onbekende, maar na enkele maanden vertelde hij mij dat hij ermee wou ophouden. Toen ik vroeg waarom zei hij dat de vlam uit was. Op dat moment werd ik kwaad - lol. Ik had iets van 'wel natuurlijk is de vlam uit!! De eerste vlinders zijn gewoon verliefdheid - nadien is het een kwestie om echte liefde te ontwikkelen, dat komt toch niet vanzelf!' Dat toonde mij dat hij een andere soort Liefde aan het verkennen was - Liefde als Energie misschien.

Ik was toen nog niet betrokken met Desteni, maar had de gewoonte om de schrijven wanneer ik verward was en ik geen uitweg zag in het doolhof dat mijn gedachten creeerden. Wanneer ik zo zou schrijven zou het altijd aan iemand gericht zijn. Ik vond het gek om naar een 'dagboek' of naar mijzelf te schrijven - ik wou iets vertellen of iets kwijt - maar dacht dat het gek was om te schrijven zonder het aan een bepaalde persoon te richten. Dus, ik schreef in de vorm van een brief, en in dit geval, een brief naar de ex die het net had uitgemaakt. Ik zou later de brieven nooit opsturen of in de bus stoppen. Eenmaal ik het had uitgeschreven, was ik kalm en was alles waar ik net over geschreven had al in het verleden - en dan leek het plots zinloos dat iemand anders het zou lezen.

Dus, in de brief die ik toen schreef had ik het over hoe ik het niet meer wist, dat toen ik probeerde mijn gevoelens te volgen, de relatie op niets uitdraaide en dat toen ik rede probeerde te gebruiken er niet genoeg gevoelens waren om ons tezamen te houden. Ik was gefrustreerd omdat ik was beginnen inzien dat 'Liefde' niet zo'n simpel onderwerp is en niet gemakkelijk te vinden is en dat ik verschillende versies van Liefde wou kunnen uitproberen zonder op te geven voordat de relatie echt begonnen was.

Wordt Vervolgd.
Enhanced by Zemanta

0 comments: