Dag 119: Macht als Mijzelf as Zelf-Bepaling

Deze blogpost is een vervolg op:
Dag 115: Hoe Durf je Mij te Verontwaardigen?!
Dag 116: Wat is Macht?
Dag 117: Hoe Durf je Mij te Verontwaardigen?! - Zelf-Vergeving 1
Dag 118: Het is VAN MIJ!!!!!!!
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn macht te definiëren in hoeveel bezittingen ik heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat het definiëren van macht in en als bezittingen een punt is dat cultureel is ingebed in onze psyche door hoe we zijn opgegroeid met een kapitalistisch waarde-systeem waarin zij die 'betergesteld' zijn ook meer invloed hebben in het vermogen om beslissingen door te duwen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om macht gelijk te stellen aan beslissingen maken en dat gelijk te stellen aan bezittingen hebben, waarbij ik mijzelf heb wijsgemaakt dat macht het vermogen is om beslissingen te maken over dingen RONDOM mij - in plaats van mij te realiseren en te aanvaarden dat werkelijke macht het vermogen is om mijzelf te bepalen, om te bepalen wie ik ben in elk moment.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn eigenwaarde te definiëren in het gevoel van macht hebben in de zin dat ik 'veel bezittingen heb' en in en door die bezittingen het vermogen heb om beslissingen te maken/door te duwen over dingen in mijn omgeving - en dus, ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat het ook maar logisch is dat ik mij verontwaardigd zal voelen elke keer ik het gevoel heb dat mijn 'macht' onder schijnbare bedreiging komt te staan - want als ik macht bepaal in en afhankelijk maak van bezittingen buiten mijzelf, dan moet ik ook aanvaarden dat ik mijn macht en dus mijn eigenwaarde sta te verliezen - en dat als ik mijn macht en eigenwaarde niet wil verliezen, dan gaat het erom mijn eigenwaarde en macht te aanvaarden als mijzelf - want ikzelf ben het enige dat ik nooit kan verliezen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn mijzelf af te splitsen van eigenwaarde en macht door het te definiëren in bezittingen buiten mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om zo geobsedeerd te zijn met mijn valse ervaring van macht en eigenwaarde dat ik mijzelf niet de kans heb gegeven om ware macht en ware eigenwaarde te ontwikkelen door hier te zijn en mijzelf te gronden in en als mijn adem, waarbij ik in elk moment gewaar ben van wie ik ben en wat er zich in mij omspeelt als de reacties, gedachte, herinneringen, prenten die in mijn hoofd opkomen en hier meteen verantwoordelijkheid voor te nemen en mijzelf erin richting te geven - want het is enkel in en als mijn adem dat ik macht heb in het maken van de keuze om op te staan voor leven in plaats van bewustzijn - en dat ik eigenwaarde heb in het eren van mijzelf als een en gelijk als leven en niets te aanvaarden dat minder is dan wie ik ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat elke dat waarin ik mijzelf niet uitspreek over de gevolgen en de waarden van ons kapitalistisch systeem, dat ik steeds meer kinderen toesta om op te groeien met hetzelfde averechtse waarde-systeem waarmee ikzelf ben opgegroeid, waarbij we continue zoeken en hunkeren naar een gevoel van zelf-bepaling en eigenwaarde buiten onszelf - waarbij we steeds meer en meer controlerend worden naar onze omgeving toe omdat we ons steeds meer en meer bedreigd voelen en steeds in angst leven om ons gevoel van macht en eigenwaarde te verliezen en ons, in plaats daarvan, machteloos, hulpeloos, minderwaardig en miezerig te voelen.
Enhanced by Zemanta

0 comments: