Dag 116: Wat is Macht?

Deze blog-post is een vervolg op:
Dag 115: Hoe Durf je Mij te Verontwaardigen?!

In de vorige blog beschreef ik mijn ervaring met verontwaardiging - en hoe de ervaring zijn oorsprong vindt in een ervaring van minder-waardig-heid. In mijn geval stemt de neiging tot verontwaardiging van hoe ik waarde ben gaan hechten aan het kunnen maken van mijn eigen beslissingen. En wanneer ik de indruk heb dat iemand deze vaardigheid om mijn eigen beslissingen te kunnen maken, bedreigt en ontzegt - voel ik dat aan alsof mijn waardigheid is weggenomen. Hierin beschreef ik ook hoe ik het maken van beslissingen gelinkt heb aan het hebben van mijn eigen bezittingen.

Dit is een punt dat cultureel is ingebed in onze psyche en dat zijn expressie vindt in kapitalisme. Het woord kapitalisme komt van het Latijnse 'caput', wat 'hoofd' betekent. Kapitalisme vond zijn oorsprong in het cultureel waarde-systeem, waarbij een persoon z'n waarde werd bepaald naargelang het aantal 'hoofden' koeien, geiten, schapen, enz. iemand had. En als we kijken naar kapitalisme vandaag - dan zien we dat zij die beslissingen kunnen doorduwen, degenen zijn die het meest bezitten. En hier bestaat een woord voor - voor het vermogen om beslissingen te kunnen maken en dus, invloed te hebben - en dat woord is 'macht'.

Dus - om dit alles nu terug naar mezelf te brengen - het punt waarin ik mijzelf niet volwaardig voelde, is dat ik het gevoel had dat ik geen macht had, dat ik machteloos was. Maar echte macht gaat erom zichzelf te kunnen bepalen en gaat er niet om erkenning te krijgen voor al de 'dingen' die ik bepaal buiten mijzelf. Dus dit is waar het mis-
begrip een heel gedragspatroon gecreëerd heeft, dat keer op keer uitdraait op een ervaring van verontwaardiging.


Zelf-vergeving volgt in de volgende blog.
Enhanced by Zemanta

0 comments: