Day 111: Op Zoek Naar Ware Liefde - Deel 6 - Ware Liefde HergedefinieerdWat voortkwam uit de vorige blog is dat het woord ‘Liefde’ moet hergedefinieerd worden, zodat het niet langer gedefinieerd is in eigenbelang. Voor context - lees eerst:


 
Hoe heb ik het woord ‘Liefde’ tot nu toe geleefd?

Ik heb het ervaren als een antwoord op mijn verlangen om vervuld en gelukkig te zijn. Ik ervaarde liefde als iets waar ik naar op zoek moest en dat mijn leven slechts successvol en zinvol zou zijn eenmaal ik ware liefde had gevonden. Ik ervaarde liefde als een ‘hoge’ en ‘opgewonden’ energie en een gevoel van afhankelijkheid of ‘verbondenheid’ – waarbij ik niet meer enkel een persoon op mezelf ben, maar verbonden en verwoven ben met een andere persoon. Ik ervaarde liefde als een warmte, al seen troost bijna.


Hoe is Liefde gedefinieerd in het woordenboek?

lief·de (de; v; meervoud: liefdes, liefden)

1. warme genegenheid: tussen die twee was het liefde op het eerste gezicht; (de) liefde bedrijven seks hebben

2. oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op: liefde voor de kunst

3. voorwerp van liefde: zijn eerste liefde


Welke geluiden kan ik identificeren in het woord?


Lief
Liegde
Lyrisch
Lieg verder
Verlies
Vieren
Leefde
Lef
Leve
Luddevudde


Houdt mijn huidige definitie van Liefde een positieve lading?

Ja – Wanneer ik op zoek ben naar liefde, is een positieve ervaring van ‘hoop’ – hoop dat alles beter wordt eenmaal de liefde is gevonden. Er is ook een ervaring van opwinding.

Wanneer ik dacht liefde gevonden te hebben, was er positieve elatie, een gevoel van innigheid en genegenheid, van warmte en gelukkigheid, van troost en van tevredenheid. (Lol – klinkt bijna als poezie)


Houdt mijn huidige definitie van Liefde een negatieve lading?


Ja - Wanneer het lang duurde om ‘liefde’ te vinden – werd ik chagrijnig, gefrustreerd, bitter, ongeduldig, angstig en zelfs depressief.

Wanneer liefde ‘wegvalt’ – is er weerom frustratie, bitterheid, depressie, woede, verdriet en het gevoel van verlies en falen.


Creatief Schrijven

Liefde is de expressie van het behandelen van een ander op dezelfde manier als ikzelf zou behandeld willen worden. Liefde is dan niet langer afhankelijk van een bepaalde person of een bepaald moment, maar staat meer als een principe dat kan geleefd worden in elk moment met elke persoon, ongeacht wat ik van die persoon denk of hoe ik me voel ten opzichte van die persoon. Hierin is het belangrijk dat ik ook specificeer hoe ikzelf behandeld zou willen worden:
- Met respect
- Met zorg en zorgvuldigheid
- Met begrip
- Met geduld
- Met verantwoordelijkheid
- Met ondersteuning
- Met gezond verstand
- Met meedogenloosheid voor mijn zelf-oneerlijkheden
- Met rechtuitheid
- Met integriteit
- Met geven en ontvangen
- In gelijkheid

Hierin gaat liefde verder dan de relatie met mijzelf en verder dan directe interactie met andere personen – het gaat om iedereen – dus niet ‘het behandelen van EEN ander’, maar het behandelen van ELK EEN’. Hierin strekt de expressie van liefde veel verder dan mijn directe omgeving, maar heeft te maken met een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat eenieder door elk ander op dezelfde manier behandeld wordt. Hiervoor moeten bepaalde zaken veranderen in hoe de wereld gestructureerd is – met betrekking tot politiek, economie, criminologie, psychologie, ecologie, onderwijs, sociologie en wetenschap in het algemeen.

Opdat liefde kan bestaan moet angst verwijderd worden, moet de neiging van het plaatsen van eigen-belang voor wat best is voor iedereeen verwijderd worden, moet hebzucht verwijderd worden, moet hatelijkheid verwijderd worden, moet exploitatie verwijderd worden.


Definitie


Dus, liefde is het behandelen van elke levensform:
- Met respect
- Met zorg en zorgvuldigheid
- Met begrip
- Met geduld
- Met verantwoordelijkheid
- Met ondersteuning
- Met gezond verstand
- Met meedogenloosheid voor mijn zelf-oneerlijkheden
- Met rechtuitheid
- Met integriteit
- Met geven en ontvangen
- In gelijkheid
... en dus impliceert actie – om te werken naar het verwijderen van al wat leven beschadigt en vernielt, opdat eenieder het best mogelijke leven leeft – waarbij er niet langer een bezwaar bestaat om met eendert wie mijn leven in te ruilen – want ik weet dat elk leven dat wordt geleefd de moeite waard is om te leven.

Enhanced by Zemanta

0 comments: